Skoro działalność podatnika polegająca na prowadzeniu niepublicznego przedszkola ma charakter zarobkowy, nosi znamiona działalności zorganizowanej, posiada cechę ciągłości i jest prowadzona we własnym imieniu i na własny rachunek – jest to działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.