Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 sierpnia 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 424) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kw. 2019 roku wyniosło 4839,24 zł. Podana kwota służy do celów określonych w ustawie z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.