„Spółka będąc właścicielem maszyny oddała ją w najem. Co miesiąc obciążano najemcę fakturą. Najemca zaprzestał używania w/w maszyny – faktury były wystawiane nadal, bezpodstawnie. Sytuacja taka miała miejsce w roku 2018 i 2017. Czy w chwili obecnej możemy wystawić faktury

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.