Projekt OECD Edukacja 2030 ma rozwijać współpracę z krajami, liderami, sieciami szkół, nauczycielami, uczniami oraz partnerami społecznymi. Jego celem jest lepsze zobrazowanie i określenie długoterminowych wyzwań, z którymi musi się zmierzyć edukacja w rozwijaniu koncepcyjnej Ramy Nauczania 2030 (Learning Framework 2030).

Dzięki organizowanym cyklicznie spotkaniom, kraje mogą wymieniać się między sobą dobrymi praktykami i analizą swoich doświadczeń. To także miejsce, w którym główni zainteresowani mogą otrzymać wsparcie w obszarze systemu edukacji w efektywnym wprowadzaniu reformy programowej.

Projekt Edukacja 2030 został uznany przez państwa wchodzące w skład Komitetu Polityki Edukacyjnej OECD za najważniejszy spośród wszystkich pozostałych działań tej organizacji.

Jak czytamy na stronie MEN, czynny udział w spotkaniu miał jeden z przedstawicieli naszego kraju, który na zaproszenie OECD poprowadził dyskusję delegatów z Danii, Japonii, Węgier, Australii, Kanady i Estonii. Debata dotyczyła zarządzania zmianą w kontekście opracowania i wdrażania podstaw programowych.

Resort edukacji w swojej relacji zwrócił uwagę na duże zainteresowanie przedstawicieli OECD i członków grupy roboczej wdrażaniem nowych podstaw programowych w Polsce. Pozytywnie zostały odebrane rozwiązania przyjęte w edukacji informatycznej, zwłaszcza wprowadzenie nauki programowania od klasy I szkoły podstawowej.

Agata Pąchalska

Źródło: men.gov.pl

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się