Przedszkole, będące administratorem danych osobowych, wskazując zakres danych, które chce pozyskać w trakcie rekrutacji, musi przeanalizować, czy zakres ten wynika z przepisów prawa albo jest związany z realizacją interesu, który uzasadnia przetwarzanie konkretnych danych i nie narusza praw osób, których

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.