W niektórych jednak przypadkach – jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa – ustawa może zlecić j.s.t. wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa wtedy tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych. Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.