W Dzienniku Ustaw z dn. 15.02.2018 r. pod pozycją 373 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 07.02.2018 r., w załączniku do którego zawarty został nowy jednolity tekst ustawy z dn. 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 966). W jednolitym tekście…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się