W Dzienniku Ustaw z dnia 30 listopada 2018 r. pod pozycją 2241 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 09.11.2018 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.