W Dzienniku Ustaw z dnia 5 marca 2019 r. pod pozycją 418 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 08.02.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.