Kwestie związane z kształceniem osób przybywających z zagranicy zostały uregulowane w rozdziale 7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), czyli w art. 165–167. Przez „osoby przybywające z

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.