Omówione w tym punkcie przepisy rozdziału 4 u.p.o. „Społeczne organy w systemie oświaty” nie dotyczą niesamorządowych szkół i placówek publicznych oraz szkół i placówek niepublicznych (art. 87 u.p.o.). Rada pedagogiczna Rada pedagogiczna to organ kolegialny, któremu ustawodawca przyznaje szerokie kompetencje

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.