W Dzienniku Ustaw pod poz. 1478 ukazało się rozporządzenie MEN w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców – nowe przepisy mają zastosowanie tylko do szkół nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe w szkołach i placówkach powołuje się rady rodziców, będące organami szkoły reprezentującymi…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się