Zgodnie z art. 42b ust. 1 KN, nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej. Dopuszczalność oraz warunki prowadzenia takich zajęć określono w rozp. MPiPS z dnia 17.05.2001 r. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.