Na podstawie art. 88 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe zostało wydane rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.