„W pewnej szkole X pracuje trzech nauczycieli anglistów.

– Nauczyciel A: mgr filologii rosyjskiej, lic. filologii angielskiej, egzaminator OKE – egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty. Staż pracy: 19 lat w tej samej placówce X;

– Nauczyciel B: mgr filologii rosyjskiej, lic. filologii angielskiej, egzaminator OKE – egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, studia podyplomowe: kształcenie zintegrowane, surdopedagogika, zarządzanie w oświacie. Staż pracy: 17 lat (15 lat w placówce X);

– Nauczyciel C: mgr filologii angielskiej. Staż pracy: 15 lat, 10 w placówce X.

Nauczyciele A, B, C w placówce X zatrudnieni są na podstawie mianowania. Po wygaszeniu gimnazjum braknie dla wszystkich nauczycieli godzin języka angielskiego na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Ze względu na kontynuację wydaje się, że Nauczycielowi B zostanie zaproponowane uzupełnianie etatu godzinami w świetlicy. Nauczyciel B nie jest jednak zainteresowany takim rozwiązaniem sprawy chociażby z tego powodu, że posiada dodatkowe kwalifikacje poszerzające jego kompetencje, a ponadto dłuższy staż pracy ogólny i w danej placówce.

Jakie są możliwości, aby to Nauczyciel B w najbliższym roku szkolnym realizował zajęcia z języka angielskiego, a etat godzinami świetlicowymi dopełniał np. Nauczyciel C? Czy Dyrektor placówki X może wg. własnego uznania przydzielić zakres obowiązków na najbliższy rok szkolny, a jeżeli tak zrobi, to jakie są możliwości obrony Nauczyciela B w takiej sytuacji?”

Ze stanu faktycznego opisanego w pytaniu wynika, że nauczyciel B posiada dłuższy ogólny staż pracy (17 lat) oraz większe doświadczenie zawodowe niż nauczyciel C. W pytaniu podano bowiem, że nauczyciel B to …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się