Dyrektorzy szkół nie będą musieli ustalać regulaminów wskaźników oceny pracy nauczycieli odnoszących się do poziomu spełniania kryteriów oceny.

Od nowego roku nauczyciel będzie oceniany na podstawie wskaźników określonych w rozporządzeniu MEN. Według nowych zasad, moment dokonania pierwszej oceny nauczycieli ma być odroczony o dwa lata. Nauczyciel będzie oceniany co pięć lat. Na własny wniosek lub z inicjatywy dyrektora albo rady rodziców będzie mógł być oceniany częściej, jednak po upływie roku od poprzedniej oceny.

Szkolne regulaminy oceniania ze wskaźnikami mają być zlikwidowane od 01.01.2019 roku.

Marta Mandżak-Matusek

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się