„Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem na podstawie art. 20 KN. W szkole z dniem 1 września 2019 roku zmniejszy się liczba oddziałów – o jeden oddział mniej. W związku z powyższym dyrektor nie jest w stanie zapewnić dwóm nauczycielom zatrudnionym przez mianowanie czasu pracy w wymiarze pełnego etatu. W planie organizacyjnym dla jednego z nich przewidziano 8,5 godziny dla drugiego 8 godz. dydaktycznych. Zaznaczam, że powyżsi nauczyciele uczyli także w klasach gimnazjum, które zostały włączone do szkoły podstawowej. Mam pytania:

  1. Na jakiej podstawie prawnej wręczyć nauczycielom informacje o warunkach zatrudnienia, jakie rozwiązania można im zaproponować, proszę o podstawy prawne?
  2. Czy nauczyciele mogą przejść w stan nieczynny?
  3. Jeżeli nauczyciel chce po rozwiązaniu umowy o pracę z art.20 KN przejść na świadczenie kompensacyjne, to jaka wysokość odprawy i na jakiej podstawie prawnej?
  4. Jeżeli nauczyciel po stanie nieczynnym będzie chciał przejść na emeryturę, to czy przysługuje mu odprawa emerytalna, jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej i w jakiej wysokości?
  5. Czy nauczyciel, który nie wyrazi zgody na ograniczenie zatrudnienia i z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust.1 pkt 2 KN może otrzymać odprawę w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i odprawę z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne – jaka wysokość odprawy i podstawa prawna, czy można wypłacić dwie odprawy?”

W tej sprawie można …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się