Struktura JPK_FA(3) została opublikowana w związku z nowymi regulacjami, dotyczącymi faktur VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 13 września 2019 r. poz. 1751). Dodatkowo w nowej wersji struktury wprowadzono zmiany…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się