Administracja podatkowa będzie miała możliwość pozyskania oraz wymiany informacji o udziałowcach spółek akcyjnych oraz komandytowo–akcyjnych, dysponujących akcjami na okaziciela (tzw. dematerializacja akcji). Obecna konstrukcja akcji na okaziciela powoduje, że Polska jest zaliczana do państw wysokiego ryzyka, które nie gwarantują wymiany

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.