Karta Nauczyciela, ustawa – Prawo oświatowe oraz ustawa o systemie oświaty – to trzy z ponad 160 aktów prawnych rangi ustawowej, do których zmiany wprowadziła ustawa z dn. 21.02.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.