Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe każdego dnia przetwarzają ogromne ilości danych o uczniach, nauczycielach i innych pracownikach. Są to numery PESEL, daty urodzenia, czy dane o miejscu zamieszkania. Po dniu 25 maja 2018 roku zasady przetwarzania tych danych zmienią się. Chcesz dobrze

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.