„Po złożeniu rozliczenia dotacji za rok 2018 zostałam poproszona o złożenie dodatkowych wyjaśnień: – 1. W związku z przedłożoną umową najmu lokalu zapytano mnie czy przedszkole posiada osobowość prawną, skoro występuje jako najemca reprezentowany przeze mnie (moje imię i nazwisko). Nadmieniam, że oprócz tego, iż jestem organem prowadzącym (wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzony przez gminę) dodatkowo również prowadzę działalność gospodarczą w tym zakresie (PKD  85.51.Z; 85.52.Z; 85.59.A; 85.59.B; 85.60.Z; 86.90.E, 88.91.Z; 88.99.Z.) – 2. Wymagane jest również udzielanie informacji związanych min z tą umową sięgających roku 2010. Jakie lata wstecz (konkretne) mogą być kontrolowane w styczniu 2019 r. – czy rok 2013 może być kontrolowany?”

Przepisy …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się