Rozmowy odbyły się 02.08.2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie  i dotyczyły projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

ZNP zgłosił postulat dotyczący zwiększenia od 01.09.2019 r. wysokości obowiązujących obecnie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 25 proc.
W projekcie rozporządzenia mowa jednak o zwiększeniu wspomnianych stawek o 9,6 proc. od kwot obowiązujących od 01.01.2019 r., co nie zadowala przedstawicieli ZNP.

– Zgodnie z postanowieniami Porozumienia zawartego z KSOiW NSZZ „Solidarność”, zwiększone kwoty wynagrodzenia będą podstawą kształtowania płac nauczycielskich w przyszłym roku i kolejnych latach – zapewnił minister Dariusz Piontkowski.

Wysokość stawek minimalnych wynagrodzenia zasadniczego od 01.09.2019 r. dla nauczyciela z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym wyniesie:

  • dla nauczyciela stażysty: 2.782 zł (244 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
  • dla nauczyciela kontraktowego: 2.862 zł (251 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
  • dla nauczyciela mianowanego: 3.250 zł (285 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
  • dla nauczyciela dyplomowanego: 3.817 zł (334 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).

Nowe rozwiązania, proponowane w projekcie, wynikają ze zmian w ustawie – Karta Nauczyciela, dokonanych w związku z porozumieniem, które podpisała strona rządowa oraz Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” po nauczycielskim strajku.

Jak czytamy na stronie ZNP, pomimo niezgodności, co do wysokości stawek minimalnych, związek „z zadowoleniem przyjął realizację postulatu dotyczącego jednoznacznego określenia w projekcie rozporządzenia płacowego prawa nauczycieli przedszkoli do dodatku za wychowawstwo.” ZNP domagał się, aby dodatek ten przysługiwał w wysokości nie mniejszej niż 300 zł. Według projektu o jego wysokości będą decydować organy prowadzące przedszkola, będące jednostkami samorządu terytorialnego.

Agata Pąchalska

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się