Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.2468 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych Opracowano na podstawie; Dz.U. z 2017 r. poz. 89; z 2017

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.