Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.148 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.