Ostatnia zmiana Dz.U. 2019.5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.