Według Marka Michalaka, najważniejsze punkty to konieczność wprowadzenia skutecznych narzędzi technologicznych oraz rzeczowe przeszkolenie nauczycieli i pracowników oświaty.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z apelem i pytaniami dotyczącymi przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, rosnący poziom zagrożeń i agresji w sieci, których doświadczają młodzi ludzie, stanowi problem nie tylko wychowawczy, lecz także społeczny. W związku z przewagą technologiczną, jaką posiadają dzieci nad dorosłymi, przed rodzicami i nauczycielami stoi odpowiedzialna praca do wykonania.

Chodzi przede wszystkim o stworzenie nowych standardów bezpieczeństwa dzieci i ochrony przed zagrożeniami, dotyczącymi głównie zachowań antyspołecznych, których objawem jest m.in. cyberprzemoc.

Rzecznik w swoim wystąpieniu przywołał wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2017 r. o nazwie: Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. Według pierwszej wykonanej przez NIK kontroli w tym zakresie, istnieją bariery utrudniające prawidłowe realizowanie m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programów profilaktycznych.

Rzecznik przypomniał o zadeklarowanych przez resort po kontroli NIK w 2017 roku konkretnych działaniach oraz wystąpił do szefowej MEN o wskazanie, które z nich zrealizowano. Poprosił również o udzielenie informacji dotyczących planów w tej kwestii na rok 2019.

Chodziło m.in. o wprowadzenie zmian do przepisów rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, o powołanie od 1 września 2018 r. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czy przygotowanie i udostępnianie poradników dla nauczycieli dotyczących realizacji nowej podstawy programowej, w tym w zakresie bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej.

Agata Pąchalska

Źródło: brpd.gov.pl

 

 

 

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się