W Dzienniku Ustaw pod poz. 1498 ukazało się rozporządzenie MEN w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego – nowe przepisy mają zastosowanie tylko do szkół i placówek nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z art. 85 ustawy Prawo oświatowe w szkołach i placówkach powołuje się samorząd uczniowski, który jest organem reprezentującym…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się