„Jako gmina sporządzamy sprawozdania zbiorcze jednostek i przekazujemy do opiniowania. W jaki sposób i w jakiej kategorii archiwizować sprawozdania jednostkowe przekazane w oryginale do gminy? Również sprawozdania budżetowe przekazane w oryginale stanowią podstawę sporządzenia sprawozdań gminy. Sprawozdania zbiorcze archiwizowane są

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.