Nowelizacja Karty Nauczyciela z dn. 13.06.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. ost. zm. poz. 1287) wprowadziła do tej ustawy nową regulację art. 34a, zgodnie z którą nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.