„Czy decyzję administracyjną przyznającą świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej (np. schronienie w schronisku lub dożywianie) można przyznać po rozpoczęciu takiego świadczenia? Np. osoba bezdomna trafiła 1 stycznia do schroniska, 2 stycznia złożyła wniosek o tę formę pomocy, a decyzję administracyjną

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.