Od kilku tygodni możemy zapoznać się z projektem rozporządzenia MEN z dn. 05.11.2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. jakie w tym zakresie przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgodnie bowiem z tym projektem wysokość subwencji będzie uzależniona od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag i wskaźników dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia – mając na względzie doprecyzowanie sposobu mierzenia skali zadań oświatowych i dostosowania do nich wysokości subwencji,

– zastosowanie tego wskaźnika umożliwi przekazanie relatywnie wyższych kwot części oświatowej subwencji ogólnej do tych jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.), w których udział etatów nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego w relacji do ogólnej liczby etatów nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju, co przekłada się na poziom ponoszonych przez poszczególne j.s.t. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Co więcej, według przyjętej kalkulacji liczba uczniów przeliczeniowych przemnażana jest przez finansowy standard podziału subwencji. Standard ten (oznaczony symbolem „A” w załączniku do rozporządzenia) otrzymuje się dzieląc kwotę ogólną subwencji (SO) pomniejszoną o 0,4% rezerwy, przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 szacuje się, że finansowy standard A wyniesie ok. 5.593 zł. W stosunku do roku 2018 (5.409 zł) wzrośnie on o ok. 3,4%, tj. o ok. 183 zł.

W dalszej części projektu rozporządzenia czytamy,

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się