Senatorowie zwrócili uwagę na problem zaniżonych emerytur osób spoza rocznika ’53. Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznejprzyjęły bez poprawek senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ma on na celu  przywrócenie emerytom urodzonym także w innym roku niż 1953 pełnej podstawy obliczenia emerytury, pomniejszonej w 2012 r., w sposób zaskakujący, niezgodny z Konstytucją, o kwoty pobranych tzw. emerytur wcześniejszych.

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła do systemu prawa przepis przewidujący, że osobom, które odeszły uprzednio na tzw. wcześniejsze emerytury (kobiety w wieku 55 lat, mężczyźni – 60 lat), kwoty pobranych „emerytur wcześniejszych” zostaną odjęte od podstawy obliczenia „emerytury zwykłej”, na którą przechodzą w powszechnym wieku emerytalnym (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat). Przepis ten wszedł w życie 1 stycznia 2013 r. Problem społeczny i prawny polegał na tym, że uprawnieni odchodzili na emeryturę wcześniejszą, nie wiedząc, że w przyszłości taki przepis będzie wprowadzony, a jednocześnie nie zdążyli przed wejściem w życie tego kłopotliwego przepisu przejść na zwykłą emeryturę, ponieważ nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Problem ten dotyczył głównie kobiet urodzonych w1953 r.

Senator Marek Borowski podkreślił, że z problemem tym borykają się także inne roczniki, w tym mężczyźni odchodzący na wcześniejsze emerytury „branżowe” (górnicy, nauczyciele, osoby pracujące w szkodliwych warunkach), ponieważ w ich przypadku emerytalne kryteria wiekowo-stażowe były określone odmiennie. Dodał, że senatorowie widzieli już wcześniej ten problem w trakcie prac nad regulacją dotyczącą kobiet z rocznika 1953. Wyjaśnił też, że osób, które osiągnęły wiek emerytalny przed 1 stycznia 2013 r, ale przeciągały moment odejścia na emeryturę i przeszły na emeryturę na niekorzystnych warunkach, ta regulacja nie obejmie. Senator Borowski poinformował, że liczba osób, które skorzystają na przyjętej ustawie dotyczącej kobiet urodzonych w 1953 r. wynosi 80 tysięcy.  Natomiast po jej znowelizowaniu będzie dotyczyła ok. 120 tys. osób. Dodał także, że ta nowela wyczerpuje kwestię zaniżonych emerytur.

Źródło: senat.gov.pl

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się