„Czy istnieje możliwość i podstawa prawna, aby:

1) zmniejszyć ilość godzin wynikających z siatki godzin? Przykład: Klasa VI liczy 2 uczniów (2 osoby). Zgodnie z siatką godzin w kl. VI powinno być realizowane 5h języka polskiego tygodniowo. W związku z tak małą ilością uczniów w klasie materiał jest realizowany znacznie szybciej, aniżeli w klasie np. 25 osobowej. Czy w związku z tak małą liczebnością uczniów i tak szybkim tempem pracy istnieje podstawa prawna umożliwiająca zmniejszenia ilości godzin np. z 5 do 4 tygodniowo?

2) wprowadzić zajęcia np. chemii, fizyki, geografii w klasie VI? Klasa VI będzie liczyła od IX 2018 r. 8 uczniów (ośmioro uczniów), a klasa VII 2 uczniów (dwoje uczniów). Zgodnie z siatką godzin wymienione przedmioty są realizowane od kl. VII w ilości 2h tygodniowo. Czy ze względu na tak małą liczebność obu klas istnieje możliwość, aby połączyć zajęcia w obu klasach, tj. aby kl. VI zaczęła je rok wcześniej i skończyła w kl. VII?”

Siatka godzin wynika z …

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.