„Czy istnieje możliwość i podstawa prawna, aby: 1) zmniejszyć ilość godzin wynikających z siatki godzin? Przykład: Klasa VI liczy 2 uczniów (2 osoby). Zgodnie z siatką godzin w kl. VI powinno być realizowane 5h języka polskiego tygodniowo. W związku z

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.