„Zatrudniam 3 nauczycieli specjalistów w przedszkolu niepublicznym w oparciu o Kodeks pracy na cząstkowe etaty (3/40). Stałe zatrudnienie na pełny etat osoby te posiadają w szkole podstawowej. Czy powinnam naliczać dla nich składkę na fundusz pracy od tak niskiej kwoty np.: 500,00 brutto?”

Tak. Odpowiedzi na to pytanie dostarczają przepisy zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 104 ust. 3 ww. ustawy – „w przypadku gdy kwoty, o których mowa w ust. 1, pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.”

Ten przepis znajduje zastosowanie do sytuacji opisanej w pytaniu. Osoba jest zatrudniona w dwóch miejscach tj. w szkole podstawowej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w przedszkolu niepublicznym w wymiarze 3/40 etatu. Uzyskuje w ten sposób co miesiąc przychód stanowiący kwotę wyższą niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jeżeli dana osoba jest ubezpieczona obowiązkowo z kilku tytułów, np. ma kilka umów o pracę, to składki na Fundusz Pracy będą należne z każdego tytułu ubezpieczenia, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych zrówna się bądź przewyższy kwotę minimalnej pensji.

Ubezpieczony składa w tej sprawie oświadczenie każdemu płatnikowi. To oznacza, że obowiązek opłacenia składki na Fundusz Pracy za dany miesiąc zależy od wysokości faktycznie uzyskanego przychodu.

 

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.

 

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się