Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł. Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu rolników, która jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracuje przy

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.