Przedstawicielami regionu europejskiego pozostali prezes ZNP oraz przewodnicząca szwedzkich związków nauczycieli.

Zjazd w stolicy Tajlandii miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Obrady kongresu odbyły się pod hasłem promowania demokracji, praw człowieka i praw związkowych oraz pracowniczych. W ich trakcie przyjęto 46 rezolucji, które wytyczają kierunki działań organizacji na kolejne cztery lata. Nad ich wdrażaniem będzie czuwać Zarząd Światowy EI, składający się z 27 osób, pochodzących z różnych części świata. Europę reprezentować będą Sławomir Broniarz i
Johanna Jaara Åstrand.

Nowym sekretarzem generalnym Education International został David Edwards z USA, który zastąpił na stanowisku Holendra, Freda van Leeuwen. Ten reprezentował EI na arenie międzynarodowej przez ostatnie 25 lat.

Przyjęte rezolucje objęły swoim zakresem takie kwestie jak: komercjalizacja edukacji, odnowienie pozycji i rangi związków zawodowych, wolność akademicka, przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy, wspierania międzynarodowej wymiany nauczycieli i uczniów.

W programie kongresu, oprócz dyskusji plenarnych toczących się wokół konkretnych uchwał, znalazły się kilkugodzinne panele dyskusyjne, do których organizatorzy zaprosili przedstawicieli związków zawodowych, jak również prelegentów z: UNESCO, Międzynarodowej Organizacji Pracy, ze Światowej Konfederacji Związków Zawodowych. Wśród zaproszonych do wystąpienia gości był także laureat Pokojowej Nagrody Nobla Kailash Satyarthi.

Kolejną, 9. edycję kongresu zaplanowano za 4 lata w jednym z krajów Ameryki Łacińskiej.

Agata Pąchalska

Źródła: glos.pl, solidarnosc.org.pl

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się