Przedmiotem nadzoru pedagogicznego jest działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza szkół i placówek oświatowych, a celem – podnoszenie jakości kształcenia, wychowania i opieki w tych szkołach i placówkach. Nadzór pedagogiczny sprawują wyspecjalizowane organy państwowe oraz dyrektorzy szkół i placówek – na zasadach

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.