Obowiązująca od 1 października 2018 r. ustawa z dn. 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) wskazuje listę zawodów, do wykonywania których niezbędne jest ukończenie kierunku studiów prowadzonych według

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.