Dnia 02.06.2018 r. weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, które realizuje delegację ustawową zawartą w art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo oświatowe (u.P.o.). Nowe

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.