Od 01.01.2020 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Zasadniczo powiela ono rozwiązania przyjęte w poprzednim rozp. z 2017 r., ale też dostosowuje je do zmian wprowadzonych w u.P.o. i u.s.o. nowelizacją z 2018 r. (Dz.U. poz. 2245 z późn. zm.). Chodzi…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się