Warszawski ratusz rozważa, czy w przyszłym roku nie wydłużyć tygodnia nauki szkolnej do sześciu dni.

Ostatnio m.in. w internecie przeczytać można o ewentualnym prowadzeniu lekcji w soboty, jako szóstym dniu tygodnia, w niektórych liceach stołecznych. Co istotne, przyjmuje się, że pomysł wprowadzenia lekcji w soboty ma pomóc w rozładowaniu tłoku w najbardziej obleganych liceach, w których z uwagi na kumulację roczników, może zabraknąć miejsc dla wszystkich chętnych.

Przepisy prawa oświatowego przewidują możliwość organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w soboty – jest to możliwe wówczas, gdy stosunek liczby oddziałów szkolnych do sal lekcyjnych wynosi co najmniej dwa.

W wyniku przeprowadzonej w ubiegłym roku reformy edukacji, we wrześniu 2019 r. w szkołach średnich naukę rozpoczną zarówno absolwenci ostatniego rocznika gimnazjum, jak i ci z pierwszych roczników, które zakończą ośmioletnie szkoły podstawowe. W sumie będzie to blisko 772 tys. uczniów. Dla porównania, do tej pory do szkół średnich co roku trafiało ok. 350 tys. osób.

Samorząd ma się czego obawiać, bowiem to na nim spoczywa ciężar odpowiedzialności, aby wszyscy chętni, którzy chcą pobierać naukę w liceach mogli mieć swoje miejsca. Nie można dopuścić do sytuacji, w której uczniowi zabraknie miejsca. Przy tej okazji warto zastanowić się co na ten temat mówią przepisy oświatowe.

Sytuacje nadzwyczajne – m.in. remont placówki, złe warunki atmosferyczne

Otóż przepisy prawa oświatowego przewidują możliwość organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w soboty. Co więcej, jest to możliwe wówczas, gdy stosunek liczby oddziałów szkolnych do sal lekcyjnych wynosi co najmniej dwa. Decyzję w sprawie rozciągnięcia nauki na weekendy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i pedagogicznej. Powyższe wynika z treści przepisów zawartych w rozporządzeniu MEN z 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – par. 5 ust. 5. Pojawił się również w tej kwestii komentarz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa „nie ma w tej chwili i nie będzie konieczności organizowania obowiązkowych lekcji w soboty w niektórych warszawskich liceach. Informowanie przez władze Warszawy o rozważaniu takiego rozwiązania jest celowym wprowadzaniem rodziców w błąd i nieuzasadnioną próbą wywołania niepokoju. Przepis, który pozwala na prowadzenie obowiązkowych zajęć w szkołach w sobotę nie jest niczym nowym. Dotychczas zapis ten był wykorzystywany przez dyrektorów szkół jedynie w nadzwyczajnych sytuacjach (m.in. przedłużający się remont placówki oświatowej, czy skutki złych warunków atmosferycznych).”

Zapewne czas pokaże, czy prowadzenie zajęć w niektórych liceach warszawskich stanie się faktem i czy to jest tylko kwestią czasu. Prawo oświatowe, jak wspomniałem wyżej przewiduje możliwość sobotnich zajęć, ale nie daje nam jednoznacznej odpowiedzi czy w tej konkretnej sytuacji można takie rozwiązanie prawne przyjąć do stosowania. Wykładnia literalna powołanych wyżej przepisów, w mojej ocenie, nie daje jasnej odpowiedzi.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. z 2017 r. poz. 1603.

 

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się