Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest projekt rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. Projekt ten jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 60 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi corocznie, w…

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się