Testy mLegitymacji dla uczniów

Ministerstwo Cyfryzacji testuje, jak w szkolnej praktyce sprawdza się mLegitymacja, a resort edukacji przygotowuje przepisy, które umożliwią wdrożenie tego innowacyjnego rozwiązania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt wzbudził jednak zastrzeżenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

W ramach konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu zmian w rozporządzeniu dotyczącym świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Prezes UODO skierował do resortu edukacji pismo, w którym krytycznie odniósł się do zakresu danych osobowych, jakie mają znaleźć się na mLegitymacji szkolnej.

PUODO: Nr PESEL i adres zamieszkania niedopuszczalne

Oprócz wizerunku posiadacza legitymacji (kolorowe zdjęcie), imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia i wiek są wśród nich także numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia. W opinii UODO ani PESEL, ani adres zamieszkania nie są warunkami koniecznymi do identyfikacji ucznia dokonywanej za pomocą mLegitymacji. W zupełności wystarczą do tego pozostałe dane, a także numer legitymacji. Ograniczenie się do takich danych, jak wizerunek (zdjęcie) ucznia, imię i nazwisko, data urodzenia i numer legitymacji, UODO uznał za „zgodne z zasadą minimalizacji danych”, zawartą w rozporządzeniu o RODO.

Stanowisko MEN

Z takim stanowiskiem nie zgadza się jednak MEN, które argumentuje, że zakres danych osobowych w mLegitymacji będzie taki sam jak w legitymacji papierowej oraz w e-legitymacji, na których także znajduje się imię i nazwisko ucznia oraz miejsce jego zamieszkania. Umieszczenie tego ostatniego to, zdaniem resortu edukacji, wymóg czasów:

– „Przybywa samorządów, które decydują się na wprowadzenie darmowej komunikacji dla uczniów. Te ulgi przysługują tylko mieszkającym w danej gminie lub w danym mieście. Żeby z nich skorzystać, wystarczy okazać ważną legitymację szkolną, która poświadcza fakt zamieszkiwania ucznia na terenie danej gminy. Gdyby adres zamieszkania ucznia został usunięty z legitymacji szkolnej, przestałaby ona pełnić swoją funkcję. Identyfikacja ucznia, jako mieszkańca danej gminy, na podstawie legitymacji szkolnej nie byłaby możliwa” – argumentuje resort.

Dla uczniów i nie tylko – aplikacja mObywatel

Mobilna wersja legitymacji szkolnej, czyli mLegitymacja, będzie równoważna z tradycyjną legitymacją. Ma być uzupełnieniem jej standardowych form – papierowej lub plastikowej karty. Będzie pracować w aplikacji mObywatel, którą można ściągnąć na telefon. Uczeń będzie miał ją zawsze w telefonie, więc za pomocą komórki potwierdzi przysługujące mu uprawnienia.

Co istotne, mLegitymacja będzie wydawana uczniowi, któremu uprzednio wydano legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną, a okres jej ważności będzie tożsamy z okresem ważności tradycyjnej legitymacji. Ponadto mLegitymacja będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja.

Na mLegitymacji mają znaleźć się dane, które można wyczytać z tradycyjnych legitymacji: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, data wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwa i adres szkoły.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się