„Nauczyciel, w związku z przejściem na świadczenie kompensacyjne, rozwiązał stosunek pracy ze szkołą. ZUS nie przyznał świadczenia (nie zaliczył wszystkich lat pracy). Nauczyciel skierował sprawę do sądu. Wygrał. ZUS odwołał się od decyzji sądu, jednocześnie wstrzymując wypłatę świadczenia. Ostatnio SN

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.