Dnia 26.03.2019 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z dn. 01.03.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2019 poz. 465). Nowelizacja ta uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dn. 22.11.2018 r. o zmianie ustawy –

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.