Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dn. 25.04.2015 r., (sygn. akt: II GSK 463/14) stwierdził, że koszty obsługi rat leasingowych nie mogły być pokryte z dotacji. Zwrócić jednak należy uwagę na stan faktyczny, w którym zostało wydane to orzeczenie. Otóż

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.