Podczas strajku nauczycieli rząd przygotował, a parlament uchwalił przepisy nowelizujące ustawę o systemie oświaty oraz ustawę – Prawo oświatowe w zakresie klasyfikowania uczniów i przeprowadzania egzaminów (Dz.U. z 2019 r. poz. 761). Miały one zagwarantować uczniom ukończenie szkoły na wypadek,

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.