„Wygrałam konkurs na dyrektora szkoły, ale wójt zatrudnił mnie na czas określony. Po roku zamknął szkołę i zostałam zwolniona. Otrzymałam odprawę dwumiesięczną. Wystąpiłam z wnioskiem do sądu pracy o ustalenie stosunku pracy i zostały mi policzone koszty sądowe. Nie bardzo mnie dzisiaj na nie stać i nie wiem czy warto inwestować w spór. Czy mam szanse na wygranie sprawy i czy mogę uniknąć kosztów sądowych np. składając inny pozew (już składałam wniosek o uchylenie kosztów). Nie ukrywam, że zależy mi na 6-miesięcznej odprawie.”

Przede wszystkim, chciałbym zwrócić uwagę, że treść pytania poza faktem zatrudnienia na czas określony, a później „zwolnienia” z pracy dyrektora szkoły i otrzymaniem przezeń dwumiesięcznej odprawy nie zawiera żadnych innych istotnych informacji, które przybliżyłyby Autorowi przedmiot sprawy, o interpretację którego Czytelnik wystąpił.

W związku z powyższym, udzielenie odpowiedzi na pytanie o szanse na wygranie procesu sądowego w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy jest przynajmniej w mojej ocenie niemożliwe.

To samo dotyczy drugiej części pytania o koszty sądowe przy składaniu „innego pozwu”, powstaje pytanie, jakie roszczenie stałoby się przedmiotem tzw. „innego pozwu”? Reasumując, pytanie wymaga doprecyzowania.

Paweł Nowak – prawnik prawa pracy i prawa oświatowego

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.

Zaloguj się