Jak stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu z dn. 13.11.2013 roku, w piśmie Nr NA.III-0221-17-1/2013: „(…) przepisy powszechnie obowiązujące nie określają zamkniętego katalogu zadań szkoły (placówki) w zakresie kształcenia, wychowania czy opieki, określając jedynie podstawowe zadania, które szkoła (placówka) musi

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.
Prosimy zaloguj się.